Good idea aron ang buyer di makuyawan basin kinawat nga unit,,