asa ta makapalit ug quadled para sa motor..headlight..salamt sa motubag