pareng Ralph, gatoo sigoro si First timer aka president franz kevin bicar mga bogo ang mga tao diari lol.