wa man mutubo ang mga bata sa incredibles sa kadugay sa panahon??....?..?...