pilai gasto if magdala ug sakyanan? (sportage)... asa pud na port?