okhan sad ko sa jing's place, buutan sad ang tag-iya..