ask lang mo ani niya o. kay naa na siya ddto tambay. haha

@clarkhkent