if you own the space, try ka ug minimart for a good start, nga ang concept pareho ug 7 -eleven, no special skills necessary basta kabaw lang ka manukli