details daw sa web design like photoshop asa sogod hangtod asa mahuman.....html css and etc...