pahinomdom lng kung mag checkin mog baggahe kandadohi :)

akong baggahe pagcheckin kay ngalan sa hapon nila gicheckin imbis akong pangalan.

pag abot nakos cebu wala akong baggahe T_T ila...