adto las vegas. di ka makit an didto sa kadaghan sa tawo ug malingaw paka didto. syaro gyud.