i like this thread, bag o pako na sugod ug ka ungo aning bisyoha.