nagtaban si labyrinth ug walker.. tua namista nas bohol