unsaon manang motherless babies nag dugang dugang lang na sa population :-D