ako na saka an kai dha man to agi sa guadalupe uny padung me anang pinakataa na tower na padung sa mountain view