kalami ba anang itlog ang pamahaw ,maynalang nas wala .