Aha ta kapalit ug LGA 775 nga mobo, naa pa ba tai makit-an ani?