Asa ta maka pa ayo ug alpine car stereo ngari Cebu? Na haros ang volum na knob. Thanks!