mga migo/miga, kabalo mo pila na rate sa island hopping sa panglao?