Sa pag adto nako sa Bohol, ang mga tawo kay grabe ka hospitable. Keep it up!