mao ni nkapait sa mga tao, mag.hugaw lng bisag.asa, nagsalig nga was sa ilang lugar