Hala c dory nsd nwala! Nkalimot nsd tngali to, anyway lingaw nsd kaayo ni!