Hello. Gusto ko mag loan para sa akong business. Wala koy quolateral pero very promising akong negosyo. Willing ko mo bayad weekly basta reasonable lang pod ang ineterest rate.
Please text or call...