Need ko help....

naa ko mga computer hardware items to sell... kinda mga scrap na ni sila...

there's 1 System Unit, 1 HP Printer, 1 Epson printer, 2 Monitors, 1 scanner

I hope i can find...