asa ta maka palit ug IDE hdd enclosure ug tag pila sad?? SALAMAT:thumbsup: