naay nagtext lagi atong isang adlaw sa radyo, nangayo og tabang kay naa daw nangamatay mga bata ddto kay wlay makaon og mainom. nagpost ko sa pikas thread. as per dswd naa nadaw nahatud paingon ddto...