last love jud...way ayu ang first, may gani nakamata ko...Thank you Lord!!