lisuda sabton sa (...............) oi... unsa ni na language?