Guys! unsay experience ninyo nig apply ug pag trabaho na sa Taiwan?