share ko lang gi unsa pang laying under sea padulong sa onshore.. and splicing @40:44