ingon ani akong pasabot bro.. mao na'y gamitun para maka-tawag sa landline gamit ang VOIP softphone or IP Phone.

FXS, FXO explained

more info.