Kung kinsa gusto magpa tabang sa pag Upgrade ug Windows Mobile Based phones PM me...