Permi ko mag hunahuna sa mga butang giunsa paghimo pinaagi sa mga mathematical formulas and equation, ang problema dili ko smart sa math , mao na sakit sa ulo .. LOL !