How much it cost kon mag kuha ta sa titolo sa yuta. Salamat