text me with your itouch's details and last price....
>> apila unsay mga kauban nga mga kabtangan sama sa headset ug etc!!

daghang salamat!

contact me @: 09235794700