Hello.
Need mi kong kinsa makasupply namo ug copra, nangita ko ug supplier in large volume. Prefered kay naka sulod ug sako, but uli dayon ang sacko inig after hauling, amoa ang labor nga mo habwa sa copra sa truck. Walay limit ang quantity.

Sa price magsabot ta kay naay effect ang moisture, logistics cost, bayad sa truck scale ug mga abangan sa 10 wheelers truck. Among office dia sa Mandaue City ug Lapu-lapu City.

Please contact
PLDT
(0 3 2) 2 3 6 2 5 1 8
SMART
0 9 0 9 1 6 3 0 9 4 8
GLOBE
0 9 2 7 5 7 6 9 0 8 4