Hello Istoryans,

Need ko ug Portable burner pang camping kana nka extend ug hose ang fuel canister.

Tenkyu.