JUST PM THIS NUMBER 09231072568

Sir akong business is ako tig hatag ug livelihood sa mga nag kinahanglan business. Pwede tika tudloan unsaon pag himo ug FABRIC SOFTENER AND DISHWASHING LIQUID. Free ra sir. ang imo lang is buy ka ug raw materials. Akong palitanan is nag supply siya raw materials from Germany. naa baratohon sa market pero nindot akong gegamit karon kay daghan ang repeat purchase.

Ang raw materials sir kay ang cost is

FABRIC CONDITIONER 1 SET READY MIX RAW MATERIALS - P 1,120.00 FOR 14 LITERS OUTPUT
ANG CAPITAL PER LITTER IS P 80.00 ( P 1,120.00 DIVIDE 14 LITTERS)
SUGGESTED RETAIL PRICE IS P 120.00
THEREFORE: TOTAL SALES FOR 14 LITTERS IS P 1,680.00 ( 14 LITTERS @ P 120.00)

ANG GINANSYA PER MIXING IS P 560.00 (P 1,680.00 - P 1,120.00)
NAA BLUE COLOR AND NAA PUD PINK COLOR

ANG PRICE SA LEADING BRAND SA FABRIC CONDITIONER IS NAA 180.00 AND NAA PUD 200.00

humot siya kaayo sir kay OIL BASED SCENT FROM GERMANY.