Ngita kog taga Cebu nga mobakasyon this month. gikan Jeddah or basta arig Jeddah mosakay padung Cebu.
Padala kog Lap top. bayad lang kog 100riyals