asa ta maka palit ug FOC SC mga sir diri metro cebu.. need ko 1 roll kana lang non telco brand