Akong ge operahan guy......
The same as pareho gyud sa desktop 2032..
problem solve, thanks guys..