Asa ta maka palit ug pa upgrade ug ram sa laptop DDR2 4GB?