Unsay basihan nila sa section, ang entrance exam or grado nako sa grade 10?