Aduna koy itanyag unta sa mga pulong nga gikinahanglan jud sa Binisaya.

*balay - house (general term)
balayhanan - dormitory
datongbalay - mansion
daghangbalay - subdivision/housing area
*dakbalay - apartment/office building
lang-id - skyscraper*Kini nga mga pulong existing na ni sila.